Nejnavštěvovanější články:

PODĚKOVÁNÍ
FOTOGALERIE
SPOLUPRACE
KONTAKT

Generální partner Ad Hominem


Jak funguje fotogalerie?

Stačí kliknout na úvodni fotografie dane složky a spustit prezentaci. Fotografie se Vám budou zobrazovat postupně včetně jejich popisu.

Odkazy

Kendysek
Střechy Slabý
Auto Suma
Plastsvar
účto Kac-Ja

Náš Cíl

Hlavním cílem občanského sdružení AD HOMINEM je podpora vybudování a provozu speciální zubní ordinace, okamžitě přístupné během běžného pracovního týdne, pro pacienty s velmi rizikovými infekcemi, kteří jen velmi těžko nalézají ošetřujícího lékaře nejen pro dlouhodobou péči, ale i v případě akutních problémů. Jedná se především o lidi z rizikových a sociálně slabých skupin, ze společnosti vylučovaných a sociálně izolovaných. Cíl sdružení je realizován pořádáním odborných a vzdělávacích akcí, publikační činností, zpracováním analýz a studií a jiných odborných prací a zejména získáváním a poskytováním materiální podpory subjektům pečujícím o pacienty uvedené shora.

Přidal admin Čti více 21.09.2009


Our goal

Our main goal is to support the construction and operation of a specialised dental surgery which would be available anytime during workdays for patients with high-risk infections. These patients often have difficulties finding not only a personal physician but also consultation if they have acute problems. We are concerned mainly about people coming from the risk and/or socially weak sections of society, who are often isolated from and even expelled out of society. The aim of our association is being put into practice by organising expert and educational events, publishing works related to our purpose, analysis and project processing and gaining financial support and offering it to subjects that take care of the group of patients mentioned above.

Přidal admin Čti více 21.09.2009


Podle současných statistik mají v ČR velmi rizikové infekce narůstající tendenci a to zejména díky stávající situaci v zemích bývalého Sovětského svazu. Dá se očekávat, že současně s otevíráním ČR do společné Evropy a se zvýšeným počtem migrantů ze zemí s probíhající explozivní epidemií HIV (východní Evropa, Asie) a se zvyšujícím se množstvím přežívajících díky pokrokům terapie, bude narůstat počet HIV pacientů.